Manevi Destek Birimi
27 Nisan 2022

     Maneviyat kelimesi “bireyin, yaşamında değer, amaç ve anlam araması” ile ilgilidir. Buna göre, “enerji, yaratıcı çözüm, yaşam için güç kaynağı olan içsel bir tutum,” “hepimizin içinde var olan bir cevher,” “moral gücü” olarak tanımlanabilir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerindeki hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin kendi talepleri çerçevesinde, içinde bulundukları özel şartlar da göz önünde bulundurularak onlara dini konularda danışmanlık/rehberlik yapmak, moral, motivasyon ve manevi destek hizmeti sunmak amacıyla oluşturulmuş birimdir.

     Manevi Danışman, yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkma süreçlerinde bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan; problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla bireyle ve grupla manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Manevi destek uzmanı tedavinin dindeki önemi, hastalığın doğru anlaşılması, dinin sağlık ve onu korumaya verdiği önem, ibadetlerin sağlıklı olmaya olumlu etkileri, hastalık durumunda ve hastane ortamında ibadet, tevekkül, kaza, kader, sabır, şükür, imtihan vb. konular hakkında rehberlik yapar.
Hastaların sahip olduğu hayat görüşlerine dayalı olarak hastalara profesyonelce yardım ve eşlik ederek tedavi süresi boyunca güven ihtiyacına yardım eder.


MANEVİ DESTEK BİRİMİNİN VERECEĞİ MANEVİ MORAL DESTEK MESAJI
Seninleyiz
Birlikteyiz
Yanındayız
Yalnız değilsin
Sen bizim için değerlisin
Süreci atlatmanda elimizden geleni yapacağız
İyileşmen için dua ediyoruz


AYET VE HADİSLERLE MANEVİ DESTEK
Ayetler:
“Hastalandığımda şifa veren Allah’tır” - (Şuara 26,80)
Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” “ve sabredenleri müjdele.” - (Bakara, 2, 153-155)

Hadisler:
“Allah hastalığı da şifayı da yarattı ve her dert için bir derman yarattı. Tedavi olunuz.” - (Ebu Davud, C.4 H. No: 3874)
“Ey insanların Rabbi, şu hastanın hastalığını gider. Şifa ihsan eyle, Rabbim ancak sen sağlık verirsin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Rabbim bu hastaya öyle şifa ver ki, o şifa hastanın üzerinde hastalıktan eser bırakmasın.” - (Buhari, Sahih, Merda, 20, VII,11)

“Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.” - (Müslim, Birr 41; Tirmizi , Cenaiz, 2)