İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
19 Ekim 2022

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

İŞ KAZASI

İŞ SAĞLIĞI  GÜVENLiĞi POLiTiKASI

S.B.Ü.Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü olarak politikamız; insana dolayısıyla çalışanlarımıza ve stajyerlerimize verdiğimiz değere dayanmaktadır. Öncelikli hedefimiz, tüm çalışanlarımız ve stajyerlerimiz için bedenen ve ruhen sağlıklı ve güvende olacakları bir çalışma, öğrenme, yaşama ortamı oluşturmak amacıyla bütün tedbirleri almak ve uygulamaları hayata geçirmektir.
Bu doğrultuda;
Hastanemize ait işyeri bina ve eklentilerinde; çalışanların, stajyerlerin, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
Hastanemizde ait işyeri bina ve eklentilerinde; iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
Hastanemizde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, stajyerlerin, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
Çalışanlarımızı ve stajyerlerimizi  iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
Hastanemizde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçileri de Başhekimliğimizin belirlemiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
Dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
· Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

KANUNLAR
4857 SAYILI İŞ KANUNU
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU


FORMLAR
TEHLİKE-RİSK BİLDİRİM FORMU
SGK İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU
KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI BİLDİRİM FORMU
KAZA OLAY BİLDİRİM FORMU
RAMAK KALA OLAY BİLDİRİM FORMU
DÜŞME OLAYI BİLDİRİM FORMU


YÖNETMELİKLER
1-BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA
2-BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
3-KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ
4-ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
5-ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
6-ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
7-ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
8-EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
9-ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
10-GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK
11-GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
12-İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
13-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
14-İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI
15-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
16-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
17-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
18-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
19-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
20-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ
21-İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
22-İŞ YERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
23-İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
24-İŞ YERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
25-KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
26-KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
27-KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
28-KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
29-SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
30-TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
31-TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
32-ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
33-ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ
34-BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ
35-HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
36-İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ
37-İŞ YERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK