Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
08 Haziran 2023

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon kalp ve akciğer hastalıklarında uygulanan bir rehabilitasyon yöntemidir.

Kalp ve Akciğer hastalığı olan bir kişinin, fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki açıdan optimal fonksiyon düzeyine ulaşması için yapılan rehabilitasyon çalışmalarının tümüdür.

Kliniğimize başvuran her hastanın bireysel egzersiz kapasitesi ile hastalığın günlük yaşam aktiviteleri ve sağlığa bağlı yaşam kalitesine etkisi belirlenerek, kişiye özel rehabilitasyon programı çizilmektedir. Oluşturulan program doğrultusunda kişiler bireysel ya da dilerse egzersiz gruplarına dahil olarak rehabilitasyon/tedavi programına alınmaktadır.

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON KİMLERE UYGULANIR

o          Kardiyovasküler (kalp-damar) ve kardiyopulmoner (kalpakciğer) hastalığı veya riski olan kişiler

o          Hipertansiyon (yüksek tansiyon) problemi olan kişiler

o          Hiperlipidemi (kandaki yağ miktarının artmış olması) problemi olanlar kişiler

o          Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşial astım, kistik fibrozis, intertisyal akciğer hastalıkları, bronşektazi, göğüs duvarı hastalıkları ve uykuda solunum bozuklukları gibi solunum hastalığı olan kişiler

o          Kas hastalıkları

o          Kanser tedavisi gören kişiler

o          Geriatrik (75 yaş ve üstü) bireyler

o          Stabil angina pektoris (göğüs ağrısı), miyokard infarktüsü (kalp krizi), revaskülarizasyon uygulamaları geçirmiş kişiler

o          Tanısı konmuş ve efor kapasitesini sınırlayan diğer kalp hastalıklara sahip bireyler

o          Akciğer, kalp ve abdominal (batın) cerrahi uygulanan kişiler

o          Diabetes mellitus (şeker hastalığı)

o          Sigara kullananlar ve bırakmaya çalışanlar

o          Sedanter (hareketsiz) yaşam sürenler

o          Obezite sorunu yaşayanlar

o          Menopozda olan kişiler

o          Spor yapanlar (profesyoneller ve sağlık için spor yapanlar)
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYONUN AMACI NEDİR

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ile kalp hastalığı veya cerrahisi nedeni ile fiziksel, ruhsal ve sosyal kısıtlamalar yaşayan hastanın işine ve sosyal hayatına geri dönmesi, fonksiyonel kapasitesinin artması, semptomatik iyileşme, hastadaki endişe ve depresyonun giderilmesi ve hastanın yaşam süresinin uzatılması, solunum sıkıntısı olan hastalarda ise günlük yaşantı içinde hareketlilik düzeyinin artırılması, solunum egzersizleri ile doğru ve etkili solumanın ve öksürmenin öğretilmesi, solunum sıkıntısı atakları ile hastaneye yatış sıklığının ve süresinin azaltması amaçlanır
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON NASIL UYGULANIR

 Ayrıca yağ-kas oranı, egzersiz kapasitesi, fonksiyonel durum, hastalığın nasıl algılandığı, hastalığın günlük yaşantıda hastayı nasıl etkilediğine yönelik değerlendirmeleri  yapılır.

Değerlendirmeleri takiben fizyoterapi rehabilitasyon uygulamaları hastaya ve hastalığa özgü planlanmakta, günlük fonksiyonların ve sağlığa bağlı yaşam kalitesinin optimal düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET), bireyin egzersiz sırasında kapasitesini değerlendiren, ilerleyen dönemde de hastalığa bağlı değişimlerin takibine yardımcı bilgiler sağlayan bir değerlendirme yöntemidir. Bu cihaz ile egzersiz testi boyunca başta aldığınız oksijen ve verdiğiniz karbondioksit miktarı olmak üzere birçok gaz değişim analizi güvenilir bir şekilde yapılmaktadır. Belirli protokoller dahilinde koşu bandında yapılan egzersiz testinde bireyin verdiği cevaplar monitör sistemi ile kolayca takip edilmekte ve testin sonunda elde edilen veriler ile size özel egzersiz programı çizilmektedir.

Pulmoner (solunum sistemi) ve nöromüsküler (kas-iskelet sistemi) hastalık grubunda hastalıkların sistemik etkileri, kullanılan ilaçlar ve artan solunum işine bağlı kas yorgunluğu nedeniyle solunum olumsuz yönde etkilenir. Sonuçta, nefes darlığı artar, solunum kas yorgunluğu belirginleşir. Bu nedenle hastalara uygulanan tıbbi tedavi, beslenmenin düzenlenmesi ve psikolojik desteğin yanında genel vücut ve solunum kaslarına yönelik egzersiz programları da uygulanmaktadır. Bu yüzden pulmoner rehabilitasyon programına alınan hastalarda solunum kas hastalığını ve/veya solunum kaslarının işlevsel bozukluğunu belirlemek amacıyla solunum kaslarının değerlendirilmesi önemlidir. Kliniğimizde girişimsel olmayan yöntemle kolaylıkla solunum kas gücü ölçülebilmektedir. Sonuçlar hastanın yaş ve cinsiyetine göre normal değerlerle karşılaştırılıp solunum kas kuvveti eğitimi hastanın rehabilitasyon programına dâhil edilmektedir.

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON NE KADAR SÜRE İLE UYGULANIR

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı, değerlendirme sonuçlarına, hastalığın şiddetine, hastaların beklentilerine ve güncel tedavi yöntemlerine göre belirlenmektedir. Bu nedenle tedavi içeriği ve süresi hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Size özel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği, sizin ve ailenizin eğitimi gibi kapsamlı uygulamalar, belirli aralıklarla çağrılacağınız kontroller ile takip edilmektedir.
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON HANGİ UYGULAMALARI İÇERİR?

Kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamaları:

o          Kardiyorespiratuar (kalp-solunum) sistem ve risk faktörleri konusunda bilgilendirmeyi

o          Sigarayı bıraktırmaya yönelik girişimleri ve davranış değişikliklerini

o          Egzersizin yararları konusunda bilgilendirmeyi

o          Solunum egzersizlerinin öğretilmesini

o          Bronşial drenaj (akciğerde biriken balgamın atılması) tekniklerini

o          Solunum kas eğitimini

o          Kol ve bacak kaslarına yönelik egzersiz eğitimini

o          Endurans, kuvvet ve esnekliğin arttırılmasını sağlayan egzersizleri

o          Stres azaltma ve stresle başa çıkma yöntemleri ile gevşeme tekniklerini

o          Nefes darlığı ile başa çıkma yollarını

o          Günlük yaşam aktiviteleri sırasında enerji koruma tekniklerini

o          Hasta ve aile eğitimini kapsar.
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİNDEN FAYDALANMAK İSTEYEN HASTALARIMIZIN   HASTANEMİZİN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİNE BAŞVURMASI  GEREKMEKTEDİR

kardiyopulmoner001.JPG