Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi
20 Nisan 2022

Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi

     16.02.2011 tarih ve 7465 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi’nin 9. maddesi (1) bendine göre Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi 25.03.2011 tarihinde hastanemizde kurulmuştur.

     İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışlarına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslek olan sosyal hizmet, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi’nce işlevsel hale gelmektedir.

     Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı): Birime başvuran hastaların; psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren sosyal hizmet bölümlerinden mezun olan sağlık personelini,

     Sosyal Hizmet Müdahalesi: Bireyle, grupla, aileyle, toplumla sosyal hizmet ve sosyal hizmet araştırması yöntemlerinin kullanıldığı ve başvuru, inceleme, müdahale, değerlendirme, uygulama, sonuçlandırma ve izleme aşamalarının gerçekleştirildiği tıbbi sosyal hizmet uygulamasını,

     Tıbbi Sosyal Hizmet: Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastanın tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında, çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacı ile yürütülen sosyal hizmet uygulamasını ifade eder.

     Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.


Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde;
 

-Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar

-Engelli hastalar

-Sağlık güvencesi olmayan hastalar

-Yoksul hastalar

-Aile içi şiddet mağduru hastalar

-İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar

-Mülteci ve sığınmacı hastalar

-İnsan ticareti mağduru hastalar

-Yaşlı, dul ve yetim hastalar

-Kronik hastalar

-Ruh sağlığı bozulmuş hastalar

-Alkol ve madde bağımlısı hastalar

-Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar

-İl dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi uygulanır.

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine Başvuru Şekli:

-İlgili müdavi hekimin konsültasyon istemi,

-Servis sorumlu hemşirelerinin ve diğer sağlık personellerinin birime bildirmesi,

-Servis ziyaretlerinde sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastanın görülmesi,

-Hastanın doğrudan birime başvurması ile başlar.

İletişim: 332 224 30 00