Tarihçemiz
05 Nisan 2022

     Esas ismi EKMELÜDDİN MÜETTED EL-NACUVANİ’dir. Kendisi “Tabipler Sultanı” ve “Tabipler Maliki” olarak anılmaktadır. Selçuklular döneminde yetişen tabiplerin en değerlisi belki de birincisi BEYHEKİM’dir.

     Kendisi bir süre Kayseri ’de bulunan Gevher Nesibe Tıp Sitesinde de Başhekimlik yapmıştır. Dünyanın ilk Tıp Fakültesi olan Kayseri Gevher Nesibe Tıp sitesinde okuyan tıp öğrencileri mezun oldukları zaman mezuniyet tezi hazırlarlardı. Bu tez başarılı bulunursa BEYHEKİM tarafından kendisine Selçuklu topraklarında doktorluk yapabileceğine dair belge verilirdi. Bu büyük hekimin doğum ve ölüm yılı bilinmemektedir. Kendisi Hz. Mevlana’ya mürid ve doktorluk ile Hz. Mevlana’ nın oğlu Sultan Veled’e doktorluk yaptığı kayıtlarda geçmektedir. Bugün Konya’ da Mevlana’nın doktoru olarak bilinen BEYHEKİM onu çeşitli hastalıklarında tedavi etmiş, önünde de yanında bulunmuştur. Bir defasında Sultan Rükneddin için Tıryak-ı Faruk Simile kına hazırlarken Hz Mevlana’yı yanında gören BEYHEKİM ona macundan bir parmak almasını teklif ettiğinde Hz. Mevlana BEYHEKİM’e şu nükte ile cevap vermiştir. “EKMELÜDDİN”, BİZİM İÇİMİZE BİR EJDERHA SOKMUŞTUR Kİ EĞER BAHR-İ MUHİT TİRYAK OLSA ONA İLAÇ ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Hz. Mevlana’nın ve ailesinin doktoru olan BEYHEKİM “Mektubat-ı Mevlana Celaleddin-i Rumi” de büyük bir saygı ile anılmıştır. Hz. Mevlana ona bir mektubunda :”HEKİMLERİN BÜYÜĞÜ, HAYAT CEVHERİNİN EN ARINMIŞI BELALARIN VE ZEHİRLERİN PANZEHİRİ, AKIL AĞAÇLARININ MEYVESİ, HOYRAT KİŞİLERİN MEYDANA GETİRMEK İSTEDİKLERİ KÖTÜLÜKLERİN SÖKÜP ATICISI. MAFİRET DERYASININ CEVHERİ….” Olan diye takdirkar ifade kullanmıştır. Yine bir diğer mektubunda “HÜNERLER SAHİBİ, GÜZEL İNANÇLI ÖZÜ DOĞRU OĞLUMUZ, HEKİMLERİN İFTİHAR ETTİĞİ DİNİN VE DEVLETİN EKMELİ” ifadesi vardır. Bahaeddin Veled’in de BEYHEKİM’e çok hürmetkarane yazılmış bir mektubu vardır. KIRKBİR BEYİTLİK bir kaside ile BEYHEKİM’i övmektir. Üstelik bu kasidenin ilk harfleri okunduğunda EKMELÜDDİN MÜEYYED EL NAHCUVANI adının çıktığı dikkati çekmektedir.Güzel Konya’mıza Camii ve Darüşşifa yaptırmış olan BEYHEKİM’in bugün şifahanesi mevcut değildir.

     Fatih Sultan Mehmet Han adına Konya vakıflarını tespit eden bir heyet bugünkü mescidinin bulunduğu yeri şöyle kaydetmektedir: VAKF-I MESCİD-İ BEYHEKİM DER MAHALLE-İ DEVLET HAN Konyalılar bu günde bu mirası yaşatmak için sağlık kompleksi olarak düşünülen bölgedeki ilk hastaneye onu unutmamak ve yaşatmak adına BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ DEDİLER. Umarız hastane olarak devraldığımız bu mirası layıkı ile taşır bu bölgeye ve gelecek nesillere bir EKMELÜDDİN MÜEYYED EL gibi ölümsüz olmayı başarabiliriz.
Hastanemizdeki Hemşirenin Günlüğü Dergisinden Alınmıştır.