Ziyaret Saatleri ve Kuralları
20 Aralık 2022

Hastanız bizim misafirimiz olup hastanede ziyaretçilerini kabul etmek için değil, tedavi olmak amacıyla yatmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen kurallara uymanız bizim için değil hastanız açısından önem kazanmaktadır.

 1. Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün öğlen 13.00 -14.00 arası, 19.00–20.00 arası olup, bu saatler dışında kesinlikle ziyaretçi alınmaz.
 2. Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti baştabip veya nöbetçi tabibin izni ile mümkündür.
 3. On yaşından aşağı ziyaretçi çocuk kabul edilmez. Zorunlu hallerde baştabib veya nöbetçi tabibin izni ile çoçukların ziyaretine müsaade edilebilir.
 4. Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi alınmaz ve hasta ziyaretleri 15 dakikadan fazla olamaz.
 5. Hastanın hekiminin uygun görmesi, hastanın hastalık durumuna göre gerekli önlemlerin alınması, hastanenin ziyaret kurallarına uymak  şartıyla çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilebilmesine müsaade edilebilir.
 6. Hastalara dışardan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Ziyaretçiler tarafından getirilen her türlü gıda maddesi veya eşya kapıda alıkonularak çıkarken sahibine iade edilir
 7. .Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturulmaz ve yüksek sesle konuşup diğer hastalar rahatsız edilmez.
 8. Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanamaz. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.
 9. Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü; servis çalışanları, hastane giriş kontrol hizmet görevlisi, nöbetçi memur tarafından yapılır.
 10. Özellikli servislerde (Yoğun Bakım, Yeni doğan gibi) ziyaret saat 13:00 ile 14:00 arasında günde bir kez olarak belirlenmiş olup ziyaret sıklığı hekimin izni dâhilinde değiştirilebilecektir.
 11. Hastanın durumu ile ilgili bilgi almak isteyen hasta ziyaretçileri hastanın doktoru, hafta sonları doktoru bulunmaz ise nöbetçi hekim ile bağlantı kurabilir.
 12. Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır.
 13. Hasta ameliyata girdiği andan itibaren ziyaretçilerin odalarda kalması yasaktır.
 14. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hastaların odaları boşalmış dahi olsa ziyaretçiler odada kalamazlar.
 15.  Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış olanlarla, ziyaretlerinde herhangi bir sebeple sakınca bulunan hastaların ziyaret edilmesi yasaktır.
 16. Ziyaret öncesi ve sonrası ellerin yıkanması ya da el dezenfektanı ile ovması önerilir.
 17. Hasta yataklarına oturmak ve hasta başındaki cihazlara dokunmak yasaktır.
 18. Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça hastanemize yatan tutuklu ve hükümlüler Cezaevi Yönetmeliğine uygun olarak haftada bir gün 10 dakika ziyaret edilebilirler. Bu ziyaret saatinde cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın bir memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, üzerlerini arar ve ziyarete izin verir.

Hastanemiz idaresi, tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma yönünden sorumlu tutulmaz. Bunun sorumluluğu cezaevi görevlisine aittir.