Refakatçi Politikası ve Kuralları
20 Nisan 2022

1. Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
2. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik her hangi bir uygulama yapmayacaktır.
3. Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.
4. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta yakınlarını; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması ve gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00‘dan sonra kapatılması gerekir.
5. Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır.
6. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire isteme dışında hastalarını hastane dışına çıkarmayacak ve ya yatağını değiştirmeyecektir.
7. Refakatçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmayacaktır.
8. Refakatçiler hastalara yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
9. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.
10. Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır. (Ücretli hastaların refakatçileri için SGK’nın belirlediği kurallar dahilinde hizmet verilir.)
11. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
12. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir. 
13. Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.
14. Refakatçılar, tabiblerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve hastanemizin genel disiplin kurallarına uymakla yükümlüdürler. Refakatçilere hizmet edilmez.

ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.