Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi
13 Nisan 2022

     Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 tarih ve 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Genelgesi gereğince hastanemiz de; çalışanın fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanabilecek sözel veya fiziksel şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi kurulmuştur.

Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi
1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder. 
2- Başvuruları değerlendirerek raporlar, 
3- Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.
4-Şiddet olaylarının Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirilmesini sağlar, eş zamanlı olarak olayı kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirir.
5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
6-Aylık olarak başhekime rapor sunar.


Şiddet olayı durumunda:
Şiddete uğrayan sağlık çalışanı; 
- Bakanlık Alo 113 numaralı Beyaz Kod Birimini arayarak doğrudan bildirim yapabilir.
- Web sitesinden “Beyaz Kod Bildirim Formlarını eksiksiz bir şekilde doldurması büyük önem arz etmektedir.
- Sitemizde yer alan Hukuki yardım talep formunun doldurularak olay ile ilgili tutulmuş tutanakla birlikte birimimize ulaştırılması gerekmektedir. Talep formu için tıklayınız..
- Birimimizle iletişime geçerek sürecin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlamalıdır.
- Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
- Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Talep formu için tıklayınız..
- Bildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

     İşlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına talep etmeleri halinde, Bakanlık avukatlarınca 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılır.