Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)
15 Haziran 2023

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM)

     İlgili genelgede, Çocuk İzlem Merkezleri: “Mağdur çocukların; kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık kurumları tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte yaşadıklarını defalarca dile getirmek zorunda bırakılması, gizliliğin yeterince sağlanamaması, ilgili kurumlarda çocukla görüşme yapanların; çocuğun ruhsal durumunu gözeterek görüşme yapabilecek yeterlilikte eğitime sahip olmaması halinde, çocuğun uğradığı travma şiddetlenmektedir. Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık Bakanlığınca koordine edilmesi gerekli görülmüştür.”
 
BU MERKEZLERDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEKTİR?
 
     Kolluk güçleri, Cumhuriyet savcılığı, öğretmen, sağlık personeli, sosyal hizmet görevlisi gibi meslek gruplarından birine cinsel istismara uğrayan çocuk bilgisi ulaştığında süreç başlamaktadır.
 
     İhbar halinde çocuk sivil plakalı bir araçla ve sivil görevlilerle bulunduğu yerden Çocuk İzlem Merkezi’ ne getirilir. Baro’nun görevlendirdiği avukat çağrılır. Bağımsız ve şifreli bir girişten merkeze kabul edilen çocuğun, mahremiyet ve bilginin gizliliği esas alınarak, giriş kaydı tutulmaz. Çocuk bekleme süresinde, özel düzenlenmiş oyun ve etkinlik alanlarında vakit geçirirken, kendisine görüşmenin nasıl ve kimlerle olacağı hakkında bilgi verilir. Çocuğun beyanı, alanında uzman psikolog, çocuk gelişimcisi,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlisi, Baro'dan görevlendirilen avukat, aile görüşmecisi, hemşire ve uzman bir hekimle birlikte aynalı bir odada ses ve görüntü kaydı yapılarak alınır. Ek sorular sorması gerektiğinde adli görüşme yapan personel, kulaklıkla haberdar edilerek çocuktan, tüm kurumlar için gereken bilginin alınması sağlanır. Çocuk, merkezde bulunan adli tıp uzmanı, çocuk psikiyatristi ve çocuk hekimi, tarafından muayene edilir.  Adli görüşme ve muayene süreci sonunda çocuğun kısa süreli korunması ve tedavisi Merkez'de yürütülür. Görüşme sonunda hazırlanan tutanak, mahkemede kullanılmak üzere ilgili mercilere iletilir ve istismara uğrayan çocuk bir daha hâkim karşısına çıkarılmaz. Uzun süreli tedavi, rehabilitasyon ve izlem planı için çocuk uygun kurumlara yönlendirilir.