Bilgi İşlem Birimi
20 Nisan 2022

Amaç; Bilişim teknolojileri alanındaki yenilikleri çalışanlarımız ve hastanemizden sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına hızlı, güvenli ve kaliteli olarak sunmaktır.

Bilgi İşlem Birimi;Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS-Otomasyon) ve Donanım (Teknik Destek) olarak iki bölümde hizmet vermektedir.

 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS-Otomasyon) birimi görev ve kapsamı

 • Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak,
 • Kullanıcıların HBYS ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • HBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek,
 • Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak,
 • Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek,
 • Bilgi sistemi üzerinden veri taraması gerektiren istatistiki sorgulamaları ve özel durumlarda gerekli taramayı yaparak oluşturulan raporları ilgili birimlere ve hastane dışı kurum ve kuruluşlara sunmak,
 • Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne çevrimiçi (internet üzerinden) bildirilmesi gerekli rutin veri girişi işlemlerini (hastane bilgi formları, istatistik formları, performans verileri gibi) yapmaktır.Donanım (Teknik Destek) birimi görev ve kapsamı

 • Hastanemizdeki sunucuların yönetimi,
 • Sunucularda meydana gelen donanımsal veya işletim sistemi sorunlarının giderilmesi,
 • Hastanemiz network altyapısının çalışır durumda tutulması ve gerekli müdahalelerin yapılması,
 • Yeni network genişlemeleri için planların oluşturulması ve uygulanması,
 • Acil çağrı sisteminin (Mavi Kod) güncellenmesi ve oluşan arızaların giderilmesi,
 • Hastane web sitesinin yönetimi kontrolü ve güncellenmesi,
 • Hastanemizde kullanılanılmakta olan bilgisayarların donanım ve işletim siteminde oluşan problemlerin giderilmesi,
 • Hastanemizdeki yazıcı ve barkod cihazlarında oluşan problemlerin giderilmesi,
 • Hastane Bilgi Sistemi kapsamında ihtiyaca göre kullanılacak kişisel bilgisayar, sunucu bilgisayar ve network sistemi için gerekli şartnamelerin hazırlanması ve muayene süreçlerine katılmaktır.