Hastanemiz Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru İlanı
10 Ekim 2022

 

Hastanemiz tarafından 21.11.2022-03.01.2023 tarihleri arasında Psikiyatri birimlerinde hemşirelik hizmetleri sertifikalı eğitim programı düzenlenecek olup, eğitim başvuruları10.10.2022-21.10.2022‘dir.

Başvuru için gereken belgeler
Başvuru formu (Başhekim ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatılmış olmalı),
Diploma fotokopisi,
En son bitirmiş olduğu  okulun (hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu) diploma fotokopisi (Sağlık alanı dışında bir üst öğrenim diploması var ise beraber gönderilmeli.),
Psikiyatri birimlerinde çalışan ya da çalıştırılması planlanan hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış), sağlık memuru (toplum sağlığı) olduğunu belirten kurum yazısı,
Ebe ise, hemşire yetki belgesi ya da hemşire yetkili olduğu kurum yazısı
Kimlik fotokopisi

Evraklarının asıllarının başvuru tarihi içinde posta ya da elden kuruma iletilmesi zorunludur. Başvurular resmi yazı ve ekleri ile yapılmalıdır.

Başvuru yapmak isteyen katılımcıların  https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine göndermesi gerekmektedir.

Program Sorumlusu: Fatma Feray SELVİ

Tel: 0 332 224 30 00 Dahili: 1178
Mail :
 fatmaferay.selvi@saglik.gov.tr