Çevre ve Atık Yönetimi Birimi
26 Nisan 2022

Amaç: Hastanemizden çıkan atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasını sağlamak ve çevre kirliğini önlemek.

Çevre Sağlığı ve Atık Yönetim Birimi: Hastanemiz ana bina ve ek hizmet binaları dahil olmak üzere hizmet vermektedir.

Çevre Sağlığı Birimi görev ve kapsamı:

 • Hastanemizde bulunan su depolarının kontrol ve dezenfeksiyonunu takip etmek.
 • Kullanılan içme ve kullanma sularının yılda en az iki kez olmak üzere bakteriyolojik ve kimyasal su numunelerini almak.
 • Su depolarından ve en uç noktalardan bakiye klor ölçümü yapmak.

   

  Atık Yönetim Birimi görev ve kapsamı:

 • Hastanemiz ve ek hizmet binalarından oluşan evsel atık, geri dönüşüm atık, tıbbi atık, tehlikeli atık ve atık pillerin kaynağında doğru ayrıştırılmasının kontrolünü sağlamak,
 • Atıklarla alakalı servislerde ve ortak kullanım alanlarında denetim yapmak,
 • Hastane temizlik personelleri ve diğer çalışanşlarımıza atık yönetimi kapsamında eğitim vermek,
 • Sıfır Atık Bilgi Sisteminin hastanemizde uygulanmasını sağlamak,
 • Özellikle tıbbi atıklar kapsamında hastanemiz tarafından üretilen miktarın en az seviyeye indirilmesini sağlamak,
 • Çevre Danışmanlık ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Firmasına refakat etmek,
 • Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığının sisteminde (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) hastanemizden gönderilen atıkların beyanını yapmak,
 • Çevre Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde alınması gerekli izin ve lisansların CCN tarafından yürütülüp yürütülmediğinin takibini yapmak, - Birim bazlı atık analizlerini yaparak her ay İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimini yapmak,

Tıbbi Atıklar-Kırmızı Poşet

Enfeksiyon yapıcı atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel; başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları, bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini, enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını, kullanılmış poşet serumlar setleri . Kırmızı poşete atılacak. Covid-19 temas etmiş her şey tıbbi atık oluyor. (Flakon atıklar hariç) Covid-19 izolasyon birimleri harici diğer yerler normal atık prosedürüne uymalıdır.

Kesici-Delici atık: Enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar temasolsun olmasın kesici delici kutusuna atıyoruz. Kırılmış bardak, tabak vb. de kesici delici atık oluyor. Kutular kırmızı poşetlerin içine koyulacak.

Depoya gönderilmek üzere hazırlanan atık poşetlerinin ağızları sıkıca kapatılıp, mutlaka etiketledirilecek. Etiketlerde; tarih, saat, hangi kliniğin atığı olduğu yazılacak.

Tıbbi Atıklar: Enfeksiyon Yapıcı Atıklar, Kesici-Delici Atıklar, Patolojik Atıklar

Enfeksiyon Yapıcı Atıklar: Enjektör, İntraket, Eldiven, Pamuk, Flaster, Gazlıbez, Serum seti, Sondalar, Kanüller, Maskeler, Torbalar

Kesici-Delici Atıklar: Enjektör ucu, Bistüri, Ampüller, (temas olsun olmasın)

Patolojik Atıklar: Doku, Organ, Vücut parçaları, her türlü anatomik atık

           

Tehlikeli Atıklar-Mavi Fıçılar

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan patlayıcı, oksitleyici, alevlenir, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, mutajenik, ekotoksik özelliklerden birini veya birden fazlasını taşıyan atıkları kapsar. Patoloji laboratuvarında kullanılan toksik sıvılar, tehlikeli kimyasallar, kemoterapi uygulanan birimlerden kaynaklanan sitotoksik ve stastatik ajan barındıran atıklar, civa içeren floresan tüpler ve amalgam atıklar, başta ilaç şişeleri ve flakonlar(covid aşı flakonları dahil) olmak üzere tehlikeli maddelerle kontamine olmuşambalajlar, atık pil ve akümülatörler, kartuşlar, yazıcı tonerleri, miyadı dolmuş ilaçlar, farmasötik atıklar ve bitkisel atık yağlar tehlikeli atık olarak toplanmaktadır.

Tehlikeli Atıklar:İlaç şişeleri, Miyadı dolmuş ilaç, Flakonlar(Covid Aşı Flakonları Dahil), Floresan, Farmasötik atıklar

 

Ambalaj Atıklar(Geri Dönüşüm)-Mavi poşet veya mavi büyük geri dönüşüm kutuları

Geri kazanılarak tekrar kullanılabilen kağıt, karton, cam(kesici ,delici özelliği olmayan kırılmamış bardak,tabak,kavanoz vb.), plastik, metal atıklardır.

Ambalaj Atıkları: Kağıt, Karton, Plastik, Cam (kırılmamış), Metal 

 

Genel Atıklar(Evsel Atıklar)-Siyah Poşet

Tehlikeli atık sınıfına girmeyen, enfeksiyöz olmayan ve geri dönüşüm değeri bulunmayan, belediyenin katı atık depolama sahasına gönderilen atıkları kapsar.

*Hasta bezleri evsel atık grubuna giriyor fakat hasta enfeksiyon taşıyorsa tıbbi atık oluyor.

Evsel Atıklar: Yemek atıkları, Peçete, Geri dönüştürülemeyen ambalajlar


ATIK YÖNETİMİ TALİMATI için tıklayınız