Covid-19 Takip Merkezi
10 Kasım 2021

COVID-19 TAKİP MERKEZİ NEDİR?

     Daha önce yaşanmış salgınlardan edinilen tecrübelere göre, Covid-19 pandemisinin kısa ve uzun vadede olumsuz sağlık sonuçları doğurabileceği öngörülmektedir. Yapılan çalışmalarda, farklı vücut sistemleri (bağışıklık sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, nörolojik sistem, gastrointestinal sistem), karaciğer ve böbrek   fonksiyonları ayrıca  ruh sağlığının  etkilendiği   tespit edilmiştir. Uzun   vadede, kullanılan ilaçların istenmeyen etkileri gibi karşılaşılabilecek   sorunlarla  ilgili bilgi sahibi olmak ve olabilecek sağlık sorunlarına zamanında müdahale edebilmek adına Covid-19   geçirmiş olan  hastaların takibi kaçınılmazdır.

 

     Merkezimizde COVID-19 geçirmiş hastalarımızın mevcut durumları değerlendirilerek hastalıkla ilgili gelişebilecek sağlık sorunları, en az 2 yıl süreyle ilgili uzmanlıklar tarafından değerlendirilecek ve takip edilecektir.

     Takipli bireylerimizin bilgileri ‘’Sağlık Bakanlığı HSYS(Halk Sağlığı Yönetim Sistemi)’’ aracılığıyla işlenecektir.

 

     Covid-19 Geçiren Hastalarının Takibinde Amacımız;

 • İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde nitelikli sağlık hizmetini sürdürmek
 • Gelecekte olabilecek olası farklı pandemi risklerine karşı hazırlıklı olmak,
 • Sağlık hizmetini güçlendirmek ve hizmet kapsamını geliştirmek,
 • Hizmet kalitesini pandemi sürecinde ayakta tutmak,
 • Sağlık sisteminde kaynak ve kapasite ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmaları yürütmek,
 • Covid-19 geçiren hastalarda hastalık sonrası orta ve uzun vadede çıkabilecek riskleri, hasarları ve problemleri yakından takip etmek,
 • Hastalığa bağlı varsa komplikasyonları ile ilerleyen süreçte oluşabilecek olası sağlık sorunlarına erken müdahale etmek, Covid-19 geçiren hastaların uzun vadeli takibinde önem arz etmektedir.

  Bu amaçla, Konya Beyhekim  Eğitim Araştırma Hastanesi olarak biz, açtığımız  “Covid-19 Takip Merkezimizde”  Sağlık Bilim Kurulunun hazırlamış olduğu takip programı çerçevesinde 1 Kasım 2021 tarihi itibari ile hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız.  Covid-19 Takip Merkezi Çalışanlarımız;

  Merkez Sorumlusu: Dr.Zeki AYYILDIZ

  Aile Hekimi Uzman: Doç. Dr. İbrahim SOLAK

  Hemşire:  Halime ÖZKAŞIKÇI

  Sekreter:  Hilal KILIÇ

   

  Covid-19 Takip Merkezi'ne Kimler, Nasıl Başvurabilir?

  Covid-19 Takip Merkezimizde (gönüllülük esasına dayalı olarak  ve tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçmiş olmak şartıyla), Covid-19’u ağır geçirmiş, yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastalar ve Covid-19’u evde tedavi görerek geçiren hastalar takip programına öncelik durumuna göre randevu verilerek dahil edilmektedir. Hastalarımız telefonla randevu alabilmektedir veya bizzat başvurabilmektedirler. Ayrıca takipli hastalarımız istedikleri zaman takibi bırakabilirler.

  Covid-19 Sonrası Takip Muayenesi Kaç Defa Hangi Aralıklarla Yapılmakta?

   

  Takip altına alınan hastalar ilk poliklinik muayenesinden sonraki 1. , 3. ve 6. aylarda kontrol için çağırılan hasta devamında 6 ay ara ile olacak şekilde en az 7 kez çağırılarak takip edilecektir. İleri tetkik vb. yapılması gerekli durumlarda hastalarımız daha sık gelebilmekte olup takip sayısı, kişi ve sağlık durumuna göre değişebilmektedir. Takip programı ile Covid-19’un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarını en erken zamanda tespit etme ve tedavisinin sağlanması mümkün olacaktır.

  Covid-19 Sonrası Hasta Takibi Nasıl Yapılmaktadır?

 • Sağlık Bakanlığımızca oluşturulan Bilim Kurulunun öncülüğünde hazırlanan program çerçevesinde Covid-19 geçirmiş, yatarak tedavi görmüş hastalarımız merkezimizin sekreteri tarafından aranır, bilgilendirme yapılır ve davet edilir. Takibi kabul eden her hastamıza poliklinik randevusu oluşturulur.
 • Poliklinikte hemşiremiz tarafından takip formundaki ilgili alanlar hastamızın cevapları doğrultusunda doldurulur. Daha sonra poliklinik doktoru tarafından hasta muayene edilir. Doktor talebi sonrası gerekli tetkikler  yapılır. Sonuçları değerlendirilen hasta gerekli görülmesi halinde ilgili uzmanlara konsülte edilir.
 • Bilgilendirilen hasta bir sonraki takip randevusu oluşturulmak üzere sekretere yönlendirilir. 

 

İletişim Bilgileri:

Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Bina
Santral: (0332) 2243000- Poliklinik Sekreterlik-3127