Acil Sağlık Hizmetleri
06 Temmuz 2021

     Hastanemizin acil servisinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

     Ayaktan hasta ve ambulans girişi ayrı olan acil servisin fiziki alanı içinde; bekleme salonu, enjeksiyon pansuman odası, triyaj odası, ayaktan tedavi birimi, sarı alan, cerrahi müdahale odası, alçı odası, resüsitasyon odası, jinekoloji müdahale odası, karantina alanı ve karantinada hizmet alan hastalar için resüsitasyon odası, gözlem odaları, acil röntgen ve acil tomografi birimleri bulunmaktadır. Acil  Yoğun Bakım Ünitesi 5 yatakla hizmet vermektedir. Ayrıca hastanemiz acil servisinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı KBRN ünitesi bulunmaktadır.

     Acil servise ayaktan  başvuran tüm hastaların şikayetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak (triyaj) öncelikleri belirlenir. Triyaj işlemi ile hasta kırmızı, sarı ve yeşil alanlar olarak belirlenen acil kategorilerine uygun tedavi alanlarından birine gerekli tedaviye başlanmak üzere yönlendirilir. Ayrıca Covid–19  triajı yapılarak karantina alanına yönlendirilir.

     Acil servise travma sebebiyle gelen ve resüsitasyon ihtiyacı bulunan hastalara anında müdahale edilmekte olup, hekimler tarafından gerekli görülürse ilgili birimlere yatış gerçekleştirilmektedir. Yeterli tıbbi cihaz ve donanıma sahip olan sarı alan ve kırmızı alandaki hastalar, acil servis uzman ekibi ve konsültan hekimler eşliğinde tedavi altına alınmaktadırlar.

     Karantina alanında 6 bayan, 6 erkek ve 6 çocuk olmak üzere toplam 18 yatak bulunmaktadır.