Tıbbi ve Tetkik Üniteleri
13 Ekim 2021

- Tomografi
- Mamografi
- Renkli Doppler
- Yenidoğan İşitme Taraması
- Röntgen
- MR
- Ultrason
- Endoskopi
- E.K.G
- EKO
- EFOR
- EMG
- EEG (Beyin elektrosu)
- Patoloji