Hasta Yakını Görüşlerini Değerlendirme Ekibi
12 Temmuz 2021

Nurgül ÖZTÜRK KURT- Kalite Yönetim Direktörü

Gülten ERDAŞ - Hasta Hakları Birim Sorumlusu