T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

EPK (Eğitim Planlama Kurulu)

Güncelleme Tarihi: 05/10/2021

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Klinik Araştırmalar Eğitim Planlama Kurulu (EPK)

 

 

Başvurular İle İlgili Genel Bilgiler

1. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Eğitim Planlama Kurulu’nda

 hastanemiz mensubu sorumlu ya da yardımcı araştırmacı olan kişilerin proje başvuruları değerlendirilir. 

2. EPK toplantısından 7 iş günü öncesine kadar teslim edilen başvurulardan EPK ’nca kararlaştırılan sayıda dosya toplantı gündemine alınır. 

3. EPK  ayda bir kez toplanır. 

4. Başvuru amacıyla toplanan tüm evraklar bir dosya içerisinde (her bir evrak şeffaf dosya içinde mavi telli dosyada) EPK Sekreterya'sına elden teslim edilir. 

5. Form ve belgelerde tarih ve sorumlu araştırmacı ibaresi olan yere sorumlu araştırmacı ünvanını ve ismini yazıp imzasını atmalıdır. 

6. Evrakların ıslak imzalı asılları olmalıdır. 

7. Teslim edilecek başvuru dosyası ile birlikte PDF formatında elektronik kopyaları bulunan CD teslim edilmelidir. Her form için ayrı PDF dosyası oluşturulmalıdır. Üyeler

Doç. Dr. Ömer Faruk ERKOÇAK - EPK Başkanı / Başhekim

Prof. Dr. Halim YILMAZ - EPK Başkan Yrd / Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. İkbal İNANLI - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. İbrahim SOLAK - Aile Hekimi Kliniği Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Ali Metehan ÇALIŞKAN - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Başvuru Evrakları

EPK sunum BEYHEKİM 2021

EY.YD.01 EĞİTİM PLANLAMA KURULU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME AKIŞ ŞEMASI

EY.YD.02 EĞİTİM PLANLAMA KURULU BAŞVURU DİLEKÇESİ

EY.YD.03 EĞİTİM PLANLAMA KURULU TAAHHÜTNAME

EY.FR.60 EĞİTİM PLANLAMA KURULU ARAŞTIRMALAR İÇİN MADDİ DESTEK TALEP FORMU

EY.FR.61 BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMU
İletişim

Feray SELVİ
Dahili : 1178